Commissioned research

Note: Some reports are quite large. Loading might take a while.

 1. Snel, E., Faber, M. & Engbersen, G. (2015). Footloose migranten in beeld. (Extern rapport). : CIMIC.
 2. Engbersen, G., Jansen, J., Faber, M.G., Leerkes, A.S. & Snel, E. (2014). Migratiepatronen in dynamisch perspectief Een pilotstudie naar veranderende patronen van arbeidsmigratie uit Polen, Bulgarije en Roemenië. (Extern rapport). Erasmus Universiteit Rotterdam.
 3. Engbersen, G. (2014). Van zijstroom tot hoofdstroom van beleid. Integratie als permanente opgave voor de stad Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
 4. Entzinger, H.B. & Engbersen, G. (2014). Rotterdam. A Long-Time Port of Call and Home to Immigrants.(Extern rapport). Washington DC: Migration Policy Institute.
 5. G. Engbersen, M. Ilies, A. Leerkes, E. Snel & R. van der Meij (2011) Arbeidsmigratie in vieren. Bulgaren en Roemenen vergeleken met Polen. Rotterdam: Erasmus Universiteit
 6. E. Snel, G. Engbersen, M. Ilies, R. van der Meij & J. Hamberg (2011) De schaduwzijde van de nieuwe arbeidsmigratie. Dakloosheid en overlast van Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in Den Haag. Rotterdam: Erasmus Universiteit
 7. K. Rusinovic, G. Engbersen, R. van der Meij, S. van der Pol, E. Snel, M. Ilies & J. Burgers (2011) Oost-Europese arbeidsmigranten in Dordrecht. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. Den Haag: Nicis Institute
 8. Snel, E., G. Engbersen, J. Burgers, M. Ilies, R. van der Meij, S van de Pol & K. Rusinovic (2011) Poolse arbeidsmigranten in Hillegom en Katwijk. Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. Den Haag: Nicis Institute
 9. Snel, E., J. Burgers, G. Engbersen, M. Ilies, R. van der Meij & K. Rusinovic (2011) Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam. Sociale leefsituatie en arbeidspositie. Den Haag: Nicis Institute
 10. Burgers J., S. van de Pol. E. Snel, G. Engbersen, M. Ilies, R. van der Meij & K. Rusinovic (2011) Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant. Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief. Den Haag: Nicis Institute
 11. Snel, E., S. van de Pol, J. Burgers, G. Engbersen, M. Ilies, R. van der Meij & K. Rusinovic (2011) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidsmarktpositie en toekomstperspectief. Den Haag: Nicis Institute
 12. G. Engbersen, S. van de Pol, J. Burgers, E. Snel, M. Ilies, R. van der Meij & K. Rusinovic (2011) Poolse arbeidsmigranten in het Westland. Sociale leefstituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. Den Haag: Nicis Institute
 13. K. Rusinovic, J. Burgers, R. van der Meij, G. Engbersen, M. Ilies & E. Snel (2011) Oost-Europese arbeidsmigranten in het Oostland. Sociale leefstituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief. Den Haag: Nicis Institute
 14. Van Bochove, M., K. Rusinovic & G. Engbersen (2010) On the red carpet: Expats in Rotterdam and The Hague. Den Haag: Nicis institute
 15. Van Bochove, M., K. Rusinovic & G. Engbersen (2010) Over de rode loper. Kennismigranten in Rotterdam en Den Haag. Den Haag: Nicis Institute
 16. Van Bochove, M., K. Rusinovic & G. Engbersen (2009) De stad en staat van de burger: Het stadsburgerschap van de allochtone middenklasse. Den Haag: Nicis Institute
 17. Engbersen, R. & G. Engbersen (2008). Voorbij de wijk. Over oude vragen en nieuwe antwoorden voor de aanpak van vroeg-naoorlogse wijken. Den Haag: Nicis Institute
 18. Weltevrede, A.M., J. de Boom, S. Rezai, L. Zuijderwijk & G. Engbersen (2009) Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen. Rotterdam: Risbo
 19. Boom, J., A. Weltevrede, S. Rezai & G. Engbersen (2008) Oost-Europeanen in Nederland. Een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-Europa en voormalig Joegoslavië. Rotterdam, Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam
 20. Meeteren, M. van, M. van San & G. Engbersen (2008) ‘Zonder papieren’. Over de positie van irreguliere migranten en de rol van het vreemdelingenbeleid in België, Leuven: ACCO
 21. Engbersen, G., E. Snel & J. de Boom (2007) De adoptie van wijken. Een evaluatie van ‘Nieuwe Coalities voor de wijk’. In: Nieuwe coalities voor de wijk. p. 39-110
 22. Van Meeteren, M.J., M van San & G. Engbersen (2007) Irreguliere immigranten in Belgie. Inbedding, uitsluiting en criminaliteit. Rotterdam: Risbo
 23. Boom, de J, G. Engbersen & A. Leerkes (2006) Asielmigratie en criminaliteit. Politie en wetenschap nr. 36a. Drieluik: asielzoekers en criminaliteit. Den Haag: Elsevier Overheid
 24. Rodenburg, G., A. Weltevrede & G. Engbersen (2005) Samen werken aan terugkeer. Projectevaluatie  Randstad Return Initiative, reducing the barriers of return through native language social workers in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht and The Hague.? Rotterdam: IVO & RISBO Contractresearch
 25. Staring, R., G. Engbersen, H. Moerland, N. de Lange, D. Verburg, E. Vermeulen & A.Weltevrede (2005) De sociale organisatie van mensensmokkel. Zeist: Uitgeverij Kerckebosch bv.
 26. Boom, J. de, G. Engbersen & P. van der Heijden (2004) Illegale vreemdelingen in Amsterdam en hun betrokkenheid bij criminele activiteiten. Rotterdam: RISBO
 27. Burgers, J. & G. Engbersen (2004) De emancipatieve stad. Een onderzoeksagenda met betrekking tot de sociale liftfunctie van grote steden. Roterdam: RISBO
 28. Rodenburg, G., F. Noordhoff, E. Snel & G. Engbersen (2004) Verkenning van kansen. De ontwikkeling van een assessment-instrument voor Dordtse werkzoekenden. Rotterdam: RISBO
 29. Engbersen, G., E. Snel, A.S. Leerkes, M.R.P.J.R. van San & H. Entzinger (2003) Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie. Rotterdam: RISBO
 30. Staring, R.H.J.M., G. Engbersen & A. Ypeij, (2002). Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven. Tweede deelstudie van project Landschappen van armoede. Rotterdam: RISBO. ISBN: 9076613-16-8
 31. Ypeij, A. & E. Snel, (2002) Armoede en bestaansstrategien: Formele en informele sociale zekerheid in Amsterdam-Zuidoost. Derde deelstudie van het project Landschappen van armoede. Rotterdam: RISBO. ISBN: 9076613-17-6
 32. Ypeij, A., E. Snel & G. Engbersen, (2002) Armoede in Amsterdam-Noord. Eerste deelstudie van project Landschappen van armoede. Rotterdam: RISBO. ISBN: 9076613-15-X
 33. Ypeij, A. & G. Engbersen, (2002) Sociaal investeren in de sociale infrastructuur. Rotterdam: RISBO. ISBN: 9076613-18-4
 34. Engbersen, G., R.H.J.M. Staring, J.P. van der Leun, J. de Boom, P. van der Heijden & M. Cruijff (2002) Illegale vreemdelingen in Nederland. Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting. Rotterdam: RISBO
 35. Rusinovic, K., J. van der Leun, T. Chessa, A.M. Weltevrede, G. Engbersen & J. Vos (2002) Nieuwe vangnetten in de samenleving. Over problemen en dilemmas in de opvang van kwetsbare groepen. Rotterdam: RISBO
 36. Snel, E., J. de Boom, J. Burgers & G. Engbersen, (2000) Migratie, integratie en criminaliteit. Migranten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige Sovjet-Unie in Nederland. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit