Journalistic publications

A selection of journalistic publications of mine, is chronologically presented here below:

 1. NRC Handelsblad, 6 februari 2016: Migranten crimineler? Niet selectief shoppen in onze cijfers
 2. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 19 november 2015: Migratiediversiteit beter in beeld
 3. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 14 september 2015: ‘Mattheüs in de buurt’: met burgerparticipatie stijgt sociale ongelijkheid
 4. NRC Handelsblad, 11 juni 2015: Als de burger het zelf moet doen, blijven arme buurten achter
 5. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 5 maart 2014: Integratiebeleid moet hoofdstroom van beleid zijn
 6. Algemeen Dagblad, 30 maart 2013: de vrijheid van huren
 7. De dominees van de immigratiesamenleving’ – Opvallend gewoon. Het bijzondere van Nederland. Beschouwingen bij het afscheid van Paul Schnabel als directeur van het Sociaal en Cultureel Panbureau. SCP: Den Haag, pp. 100-105
 8. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 9(5), p. 26-27, 2001: Stedelijke Rellen als Maatschappelijke Splijtstof
 9. Sociologie Magazine, nr 4, 2011: De perverse gevolgen van een eendimensionale sociologie
 10. NRC Handelsblad, 7 februari 2009: Meng die wijk, maar met mate
 11. NRC Handelsblad, 15 december 2007: Laat symbolische kwesties debat over integratie niet overheersen
 12. NRC Handelsblad, 16 juni 2007: Het woord is niet langer aan de burger, maar aan de politiek
 13. NRC Handelsblad, 19 mei 2007: In zes stappen van probleem- naar prachtwijk
 14. NRC Handelsblad, 17 juni 2006: Sluit je ogen niet voor de onderklasse van de 21e eeuw
 15. De Volkskrant, 11 februari 2006: Verhef de onderklasse 
 16. Magazine van het Rotterdams Dagblad, december 2004, p. 8-9: Vertrouwen in vitaliteit en weerbaarheid stad
 17. NRC Handelsblad 27 mei 2004: Rotterdam is geen benauwde veste
 18. NRC Handelsblad, 20 januari 2004: Rapport Bruggen Bouwen ontbeert nieuwe inzichten
 19. Rotterdams Dagblad, 18 november 2003: Stad op slot
 20. De Volkskrant, 20 september 2003: Vlijt zonder inhoud
 21. De Volkskrant, 25 januari 2003: O wee de journalist die zich niet conformeert
 22. De Volkskrant, 21 september 2002: Een Hollands drama
 23. Justitie Magazine, 3 april 2002: Een dag uit het leven van zes illegalen
 24. NRC Handelsblad, 2 april 2002: Fortuyn danst op het succes van paars
 25. Facta, 9(6), p. 8-12, 2001: Down and Out. Internationale migratie en illegale vreemdelingen
 26. De gespiegelde werkelijkheid van het Paleis voor Schone Kunsten te Lille’ – Museumarchitectuur als spiegel van de samenleving. Stichting Boekmanstudies, Amsterdam: Uitgeverij Uniepers Abcoude, pp. 69-79
 27. Rotterdams Dagblad, 19 maart 2000: Aasgieren en haviken
 28. Indirect, personeelsblad van IND, 7 januari 2000: Over de muren van de staat
 29. Le Monde Diplomatique, september 1999: Defenitions of distress. Who are you calling poor?
 30. Il Manifesta, Settembre 1999: Precarita, disoccupazione, esclusione. La battaglia dei linguaggi’ 
 31. Le Monde Diplomatique, september 1999: Mit sprache distanz schaffen. Armut ist ein dehnbares Wort